Rojčí a motivuje

„Niektorí známi ma považovali za rojka“, hovorí v rozhovore na aktuálne.sk koordinátorka sociálnej a ekonomickej integrácie ETP Slovensko Ľudmila Stašáková.

Zaujímavo odpovedá i na otázky: Ako vás prijali Rómovia? Ako to vyzerá po rokoch práce s deťmi? Podľa čoho si ETP Slovensko vyberie lokalitu, v ktorej realizuje svoje programy?  Rozpráva i o tom, čo robila predtým, než prišla do nášho tímu.