Raz-dva-tri-špica! Letná akadémia na Deviatke – deň druhý

Raz-dva-tri-špica! Tento postup sa ozýval komunitným centrom celý dnešný štvrtok. V rámci Letnej akadémie totiž na Luník IX zavítal vzácny hosť – pán Dušan Plichta, choreograf a tanečník, ktorý pôsobil dlhé roky v súbore Lúčnica. Na začiatok deti naučil, ako sa tancuje Bačata a veselí tanečníci neostali iba pri tom. Miestnosť rozpohybovali aj tradičné slovenské tance, rómske čardáše či hip-hop.

Chlapci zvádzali súboje o to, kto zatancuje najlepší čapáš a dievčatá vlnili bokmi ako správne bajadéry.

Na záver sa deti potrápili s vypracovaním pracovného listu, ktorý preskúšal ich vedomosti z oblastí tanca či ľudovej kultúry. Viete, ako sa napríklad volá tradičný slovenský odev? Podľa detí je to „roj“… teda kroj :)

 

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX – kapitola 3 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.