RARE v Spišskom Hrhove 3

Počas tretieho, záverečného dňa stretnutia partnerských organizácií zo zahraničia v rámci Podunajského nadnárodného programu Interreg RARE, ktoré prebieha v Spišskom Hrhove, účastníci navštívili miestnu Základnú školu s materskou školou. Pri prehliadke ich sprevádzal a aktivity školy predstavil riaditeľ Peter Strážik.

Školu navštevuje tristo detí a žiakov, z toho 52 percent je rómskych. Je to prvá škola na východnom Slovensku, kde uplatňujú inkluzívny školský vzdelávací program. Do všetkých predmetov zakomponovávajú prvky rómskej kultúry a spolupracujú s rodičmi.

Škola má veľkú podporu obce, je celkovo dobre vybavená a využíva množstvo alternatívnych zdrojov. Každý rok realizuje tri až štyri projekty.

Školský dvor je jedna prekrásna záhrada s množstvom byliniek, ktoré používajú pri varení v školskej jedálni, alebo ich sušia. V areáli majú aj skleník, pôvodnú pec a rastliny rôznych druhov. Z nich vyrábajú rôzne darčekové predmety ako balíčky byliniek, vonné zmesi, bylinky ako koreniny či sviečky z včelieho vosku. Bylinky si mnohí žiaci berú aj domov a v rodinných záhradách ich využívajú.

Voda a dážď patria do záhrad je názov veľmi zaujímavého projektu, v ktorom sa každý predmet vyučuje určitý čas v prírode, preto vytvorili učebne aj na školskom dvore.

Škola sa pre zahraničných partnerov projektu RERE stala veľkou inšpiráciou.