Rankovské gaštany

Rankovské deti sa učia básničku:
Padajú, padajú gaštany,
jeden mám vo vrecku schovaný.
Nazbieram si ich päť,
gaštanka si urobím hneď.

Neostalo len pri slovách. Malí predškoláčikovia sú, ako vidno, veľmi šikovní.