Rôznorodé aktivity v KC Nálepkovo

V októbri minulého roka sa v komunitnom centre Nálepkovo začal realizovať projekt s názvom „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ vďaka občianskemu združeniu ETP Slovensko. Projekt je rozdelený na viaceré oblasti, v rámci ktorých sa snažíme pomôcť našim klientom a to nielen pri uplatnení sa na trhu práce, ale aj v bežnom živote. Ide o projekt, ktorý je venovaný klientom od najmladších po najstaršiu vekovú skupinu – „od kolísky po hrob“. Okrem sociálneho, finančného, právneho a zdravotného poradenstva sú súčasťou projektu aj mimoškolské aktivity, ktoré sa realizujú za pomoci skúsených mentorov. Ide o kurzy varenia, kurzy šitia – ručné práce, športové aktivity, starostlivosť o bývanie a osobnú hygienu.

Kurz ručných prác a kurz varenia má v našom centre už dlhodobú tradíciu, vďaka projektu môžu tieto aktivity ďalej pokračovať a zároveň sa rozšíril ich rozsah. Naše špecifikum je, že každá aktivita sa vyučuje v samostatne zariadenej miestnosti, čo je oproti ostatným komunitným centrám veľkou výhodou. Kurz ručných prác sa venuje najmä vyšívaniu, štrikovaniu, šitiu na šijacom stroji, tkaniu na krosnách a iným drobným ručným prácam. Kurz varenia má pripraviť mladé dievčatá na budúcu rolu (manželky, matky). Dievčatá sa na začiatku naučia pripraviť základné jedlá a možno sa z nich aj vďaka kurzu stanú v budúcnosti dobré kuchárky. Tieto aktivity bežne navštevuje okolo osem až desať žien a dievčat.

Chlapci obľubujú šport a športové aktivity a preto je ďalšia činnosť venovaná práve im. Nezabúda sa ani na osobnú hygienu a starostlivosť o bývanie, kde sa spolu s mentorom mladí ľudia učia aranžovať, správne servírovať, slušne sa správať a upravovať si obydlie. Aktivity navštevuje okolo desať až pätnásť chlapcov a dievčat.

Máme za sebou prvý štvrťrok projektu a už máme ohlásené prvé známky úspechu. Začíname spolupracovať aj s miestnym Domovom dôchodcov a Spojenou školou internátnou z Prakoviec, kde naše aktivity spájame s ich aktivitami a tým docielime väčší úspech projektu.