Rómska púť do Gaboltova

Tento rok dosiahla Rómska púť v Gaboltove plnoletosť. Oslavovala 18 rokov, čo sa prejavilo i v spôsobe prežívania slávnosti. Pútnici sa akosi viac dokázali stíšiť a načúvať. Zo Starej Ľubovne, mestskej časti Podsadek, sa na túto púť 2. augusta vybralo 90 pútnikov. Po prvý raz šli celé rodiny plné očakávania, túžby zažiť niečo nové a snáď i tajomné. Pútnici prišli zažiť atmosféru stretnutia s ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, no najmä s Bohom a Jeho Matkou. Celý program bol bohatý na nápady a originalitu. Začal hranou krížovou cestou, ktorú pripravili naši mladí z Podsadku. Slovom i obrazom predstavili Kristovu cestu na kríž, v ktorej každý mohol nájsť kúsok seba. Nasledovala modlitba svätého ruženca a príprava na svätú omšu, ktorú celebroval arcibiskup B. Bober a spišský pomocný biskup š. Sečka. Počas celej púte bola možnosť očistiť svoje vnútro. Púť vyvrcholila oslavou v „cigánskom duchu“. Pútnici oslávili Boha tancom a spevom v rytme cigánskych tónov. Plní zážitkov, tichých dotykov srdca, naplnení čímsi neopísateľným sme sa vrátili domov, aby sme svoj pokoj rozdávali ďalej.