Publikácia: Karpatská cena za sociálne inovácie 2021

Prestavujeme Vám publikáciu vybraných projektov zo štyroch krajín, ktoré sa prihlásili do pilotného ročníka Karpatskej ceny za sociálne inovácie 2021.

„Publikácia obsahuje príklady sociálnych inovácií v podaní organizácií občianskej spoločnosti v Karpatskom regióne. Ako čitatelia budú mať možnosť si prečítať, tieto inovácie pokrývajú široký rozsah tém odrážajúcich hlavné výzvy pre komunity v Karpatskom regióne, prameniace z okrajovej polohy a sociálnej a prírodnej zraniteľnosť regiónu. Niektoré inovácie adresujú chudobu, zatiaľ iné sa zameriavajú na sociálnu integráciu znevýhodnených skupín, ako sú Rómovia; niektoré iniciatívy zavádzajú nové nástroje mobilizácie občanov pre regionálny rozvoj, iné sa venujú zdravotne znevýhodneným, niektoré sa zameriavajú na ochranu miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúcnosť a riešia otázku, ako môže toto dedičstvo podporovať miestny rozvoj a medzigeneračný dialóg.“ píše v úvode Sándor Köles, predseda správnej rady Karpatskej nadácie – Maďarsko.

Slovensko reprezentujú tri projekty – Registračný týždeň 2021, Nadácia DEDO (víťaz ceny za Slovensko), Coding camp v podaní o.z. Ženský algoritmus a aktivity o.z. OKOLO.

Publikácia je dostupná v anglickom jazyku.
Zobrazí sa po kliknutí na obrázok.

Projekt Karpatskej ceny za sociálne inovácie podporili International Visegrad Fund (www.visegradfund.org) v rámci spolupráce medzinárodnej Karpatskej platformy občianskej spoločnosti a Friedrich Ebert Stiftung. Autorkou loga Karpatskej ceny je Petra Kurutzová.