Prvý umelecký workshop

Na úvodnom workshope projektu Deviatka žije! sa deti z Luníka IX zoznámili s projektovým tímom a okrem iného sa dozvedeli, že na výtvarnú tvorbu sa používajú rôzne techniky a materiály. Napríklad, že aj zo zdanlivo nepoužiteľného materiálu sa dá vyrobiť niečo pekné.

Prvý workshop  viedla arteterapeutka Karin Andrášiková, ktorá bude do Košíc dochádzať z Bratislavy raz za mesiac. Na stretnutí s ňou nechýbala zábava a tvorivá nálada.

Dôležitým členom projektového tímu je mladý slovenský multimediálny umelec Oto Hudec, ktorý už vystavoval svoje diela vo viacerých krajinách. S mládežou z vylúčených rómskych komunít má skúsenosť vďaka participatívnemu projektu Karavan (s Danielou Krajčovou). Práve Oto bude viesť deti z Luníka IX pri tvorbe umeleckého objektu. Stretne sa s nimi vždy raz za týždeň.

Grafik Igor Kupec spolu s deťmi vytvorí nové logo sídliska.

Na vytváraní umeleckého objektu a loga budú deti spolu s celým tímom pracovať niekoľko mesiacov. Na jeseň tohto roku by malo byť dielo hotové a umiestnia ho na verejný priestor, vedľa nového parčíka na Luníku IX.

Aktivity projektu bude zaznamenávať kameraman Ján Galík. Vytvorí dokumentárny film, ktorý sa premietne vo vybraných kultúrnych inštitúciách.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo