Prvé kolo výberového konania je ukončené

Ďakujeme všetkým  uchádzačom o pracovnú pozíciu v občianskom združení ETP Slovensko za zaslané životopisy a motivačné listy.

Uchádzali ste sa o pracovné pozície – špeciálny pedagóg, účtovník, pracovník v komunitnom centre a asistent v komunitnom centre. Dostali sme od vás viac ako 200 žiadostí, ktoré počas nasledujúcich dní starostlivo posúdime. Vzhľadom na vysoký počet záujemcov a obmedzené kapacity v našej kancelárii sa však ozveme len tým kandidátom, ktorí spĺňajú stanovené kritéria a budú pozvaní do druhého výberového konania. Za pochopenie ďakujeme.