Prvá supervízia

V duchu dobrej tradície z predchádzajúcich rokov sa zišli v Košiciach pracovníci ETP Slovensko zo všetkých lokalít na prvom pracovnom stretnutí v novom roku, ktorého súčasťou boli porada a supervízia. Začali kreatívnou hrou Spoznaj svojho kolegu podľa hlasu a hmatu. Po rozhovoroch  o tom, ako kto prežíval Vianoce, sa preberala vážnejšia téma – odlišnosti ľudí na základe typológie osobnosti. Svoj vlastný typ osobnosti si mohli všetci overiť dotazníkom.

Hry na úvod supervízie sa robia pravidelne. Okrem toho, že prítomných pozitívne naladia, sú aj inšpiráciou pre prácu s deťmi v komunitných centrách. Každá téma supervízie  je prepojená na každodennú prácu s deťmi a na jej zlepšenie. Na potrebných a obľúbených stretnutiach sa kolegovia inšpirujú, vymieňajú si skúsenosti a delia sa o svoje úspechy a neúspechy.