Prvé vystúpenie na Deň obce

V našej obci sme už po deviatykrát oslavovali Deň obce. Veľmi sme sa potešili, keď sme ako Komunitné centrum dostali pozvanie zapojiť sa do kultúrneho programu. Spoločne sme začali rozmýšľať, ako by sme mohli prekvapiť publikum. Naši najmenší mali vždy veľký úspech s tancom a recitáciou. Práve preto sme sa rozhodli vybrať túto skupinu detí, aby reprezentovali naše komunitné centrum. Obecenstvo ostalo náramne prekvapené, že aj rómske deti sú schopné zúčastniť sa na takomto podujatí a ohromiť svojím talentom. Deti boli veľmi šťastné, že ich obecenstvo obdarilo veľkým potleskom. Komunitné centrum zase ľuďom ukázalo, že naša práca nie je zbytočná a prináša pozitívne výsledky.

Hedviga