Protidrogový klub

Aj napriek počiatočným obavám z reakcie mladých ľudí na túto tému začal protidrogový klub v našom komunitnom centre fungovať bez problémov. Na každé stretnutie chodí viac a viac mladých ľudí, ktorých daná téma veľmi zaujíma. Naše diskusie sa týkali drog ale aj bežného života. Niektorí z účastníkov tohto kurzu už mali s drogami skúsenosti a tak sa o ne s nami podelili. Mnohí z nich začali užívať drogy kvôli tomu, že sa im rodičia doma nevenovali a necítili od nich lásku a prijatie. Mladým ľuďom sme vysvetlili, že bez ohľadu na závažnosť problému, drogy nepredstavujú jeho riešenie, ale iba zbabelý útek pred daným problémom.