Projekty v spolupráci s…

… národným projektom KOMPRAX (Kompetencie pre prax)

V roku 2014 sa do projektu zapojilo 6 komunitných centier a aktivity sa sústredili v mesiacoch letných školských prázdnin. Mladí ľudia mali príležitosť participovať pri plánovaní a organizovaní aktivít, pričom nadobudli praktické zručnosti, využiteľné vo svojom ďalšom raste.

Komunitné centrum Jún – júl 2014
Košice – Šaca Maľovanie tričiek a pamiatkových predmetovVýlet do prímestskej rekreačnej oblasti Košíc Alpinka – turistika, príprava turistického občerstvenia
Krompachy Výlet do Spišskej Novej VsiNávšteva ZOO
Návšteva 5D kina
Prehliadka Múzea Spiša
Ostrovany Výlet do KošícPrehliadka Slovenského technického múzea v Košiciach
Rankovce Kreatívne dielneUpratovanie obce
Návšteva kina
Rudňany Výlet na Ľubovniansky hradVýlet do Košíc
Stará Ľubovňa Vymaľovanie priestorov komunitného centraMy sme malí kočovníci – tvorivé a športové popoludnie

vizualy-logo-komprax

… nadáciou VÚB a darcovským portálom dakujeme.sk

V tejto spolupráci sme v roku 2014 uskutočnili zbierku pre svojpomocnú výstavbu v Rankovciach. Podarilo sa vyzbierať 9 243,13 eur od individuálnych darcov, čo predstavovalo fantastických 92 percent cieľovej sumy. Celkovo 124 individuálnych darcov či spoločností prispelo pre našich stavebníkov sumou od 5 eur až po 1 000 eur. Z vyzbieranej sumy a daru Nadácie VÚB v celkovej výške rovnajúcej sa vyzbieranej sume, t.j. 9 243,13 eur sme mohli klientom pomôcť pri nákupe stavebného materiálu a potrebného náradia pri výstavbe rodinných domčekov.

VUB_01
martina-a-martuska

Projekty v spolupráci s…

…darcovským portálom Kamoši z webu (Ľudia ľuďom)

Táto spolupráca je perspektívna a máme radosť z jej doterajších výsledkov. Napríklad Denisovi z Veľkej Idy z jednom školskom roku pomohli kamosizwebu až dvakrát. Najprv na kúpu učebníc a potom na cestovné do školy. Darcovia na tejto stránke umožnili prváčke Jožke liečenie očí a prvákovi Sebastiánovi logopedickú starostlivosť.

Tešíme sa na spoluprácu pri ďalších výzvach.

  logo_LuluKAMOSI-Z-WEBU22

…darcovským portálom Dobrá krajina

Aj táto spolupráca priniesla veľký osoh. Na našu výzvu Budujeme nádej, ktorá prebiehala od roku 2014 do konca roka 2015, odpovedalo šesťdesiatpäť individuálnych darcov príspevkami od niekoľkých centov až po päťstoeurové dary. Získané prostriedky boli určené našim klientom – rankovským staviteľom. Všetci s nimi naložili účelne – niektorí si vďaka nim zakryli nový dom strechou, iní uhradili výdavky v súvislosti s kolaudáciou novostavby. Výzva naplnila svoje motto: Pomôžte vykročiť aktívnym mladým ľuďom z generačnej chudoby a zmeniť svoju životnú situáciu.

Tešíme sa na spoluprácu pri ďalších výzvach.

logo

 

U.S.Steel Košice (Vianočný stánok)

Už niekoľko rokov v rámci Košických Vianoc rozkladá jeden deň ETP Slovensko na Hlavnej ulici v stánku U.S. Steel – s príznačným transparentom Pomáhame tým, ktorí to potrebujú – milé vianočné drobnosti z „dielní“ našich komunitných centrier. Do všetkých snehuliakov, anjelikov, ozdôbok a iných roztomilých vecí vkladajú naše deti svoje srdce a pri ich tvorbe uplatňujú nápaditosť a zručnosť. Výrobky ponúkame za dobrovoľný príspevok a získané peniaze putujú do komunitných centier.

Tešíme sa na Košické Vianoce 2018.
us-steel

Našim partnerom ďakujeme za spoluprácu.