Projekty v spolupráci s…

… národným projektom KOMPRAX (Kompetencie pre prax)

V roku 2014 sa do projektu zapojilo 6 komunitných centier a aktivity sa sústredili v mesiacoch letných školských prázdnin. Mladí ľudia mali príležitosť participovať pri plánovaní a organizovaní aktivít, pričom nadobudli praktické zručnosti, využiteľné vo svojom ďalšom raste.

Komunitné centrum Jún – júl 2014
Košice – Šaca Maľovanie tričiek a pamiatkových predmetovVýlet do prímestskej rekreačnej oblasti Košíc Alpinka – turistika, príprava turistického občerstvenia
Krompachy Výlet do Spišskej Novej VsiNávšteva ZOO
Návšteva 5D kina
Prehliadka Múzea Spiša
Ostrovany Výlet do KošícPrehliadka Slovenského technického múzea v Košiciach
Rankovce Kreatívne dielneUpratovanie obce
Návšteva kina
Rudňany Výlet na Ľubovniansky hradVýlet do Košíc
Stará Ľubovňa Vymaľovanie priestorov komunitného centraMy sme malí kočovníci – tvorivé a športové popoludnie

vizualy-logo-komprax

… nadáciou VÚB a darcovským portálom dakujeme.sk

V tejto spolupráci sme v roku 2014 uskutočnili zbierku pre svojpomocnú výstavbu v Rankovciach. Podarilo sa vyzbierať 9 243,13 eur od individuálnych darcov, čo predstavovalo fantastických 92 percent cieľovej sumy. Celkovo 124 individuálnych darcov či spoločností prispelo pre našich stavebníkov sumou od 5 eur až po 1 000 eur. Z vyzbieranej sumy a daru Nadácie VÚB v celkovej výške rovnajúcej sa vyzbieranej sume, t.j. 9 243,13 eur sme mohli klientom pomôcť pri nákupe stavebného materiálu a potrebného náradia pri výstavbe rodinných domčekov.

VUB_01
martina-a-martuska