Projekty s humanitárnym programom…

… cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní (LDS Humanitárny Program Slovensko)

Voda pre Rankovce

Výstavba zásobníka na pitnú vodu – zdroj vody pre miestne rómske sídlisko – využitím prírodného zdroja vody a práce miestnych obyvateľov.

V  roku 2014 sme vyvŕtali studňu a vybudovali zásobník vody pre približne 40 domácností. Dovtedy bolo viac než 300 obyvateľov osady odkázaných na jediný verejný zdroj – studňu pitnej vody na okraji osady, vzdialenú 400 m od miesta výstavby. Na tento nový vodný zdroj sa napoja všetky nové domy z projektu Budujeme nádej, do konca roka sa naň napojili 4 rodinné domy, postavené v rámci prvej fázy projektu.

Dátum realizácie projektu: September/December 2013
Podpora: LDS Humanitárny Program Slovensko
Finančný príspevok: EUR 16,278

Piecka a sklad dreva pre komunitné centrum Rankovce

Pre komunitné centrum v Rankovciach, ktoré si prenajímame od Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, nám začiatkom roka 2014 poskytol Humanitárny program LDS finančné prostriedky na zakúpenie piecky do priestorov, v ktorých realizujeme Predškolskú prípravu. Na skladovanie dreva sme postavili malú drevárničku.

Dátum realizácie: September 2013/December 2013
Finančný príspevok: EUR 1,165

Nové komunitné centrum vo Veľkej Ide

Renovácia nepoužívanej budovy a vytvorenie 2 nových tried, kuchyne a sociálnych zariadení. Renovácia bola uskutočnená cez dobrovoľnícku činnosť pracovníkov z rómskej komunity pod odborným dohľadom.Po dohode s obcou Veľká Ida sme sa v auguste 2014 pustili do prestavby bývalej hasičskej zbrojnice na nové komunitné centrum. Stavebnému koordinátorovi pri práci pomáhali miestni muži. Vykopali kanalizáciu, pokryli sadrokartónom steny, opravili strechu, postavili komín, nainštalovali v budove kotol na tuhé palivo, postavili sociálne zariadenia, položili podlahu, osadili parapety a interiérové dvere so zárubňami, urobili kompletnú elektroinštaláciu a vodoinštaláciu budovy, vybavili kanceláriu a kuchynku nábytkom a zapojili radiátory – dar od U.S. Steel Košice. Komunitné centrum sme slávnostne otvorili vo februári 2015.

Finančný príspevok: EUR 14,556

Rekonštrukcia komunitného centra v Starej Ľubovni

V komunitnom centre v Starej Ľubovni – Podsadku pribudla v máji 2015 nová, zrekonštruovaná učebňa pre vzdelávacie a mimoškolské aktivity. Budú ju využívať predovšetkým deti zo školského klubu a predškoláci. Výstavbu učebne finančne podporila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Na jej zariadenie sme použili finančné prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Nadácie Velux.