Projekt s názvom Detské ihrisko

Projekt s názvom Detské ihrisko pri MŠ je projektom 6. grantového kola Spolku hrhovskej mládeže. Absencia verejného – obecného ihriska pre deti v Spišskom Hrhove, ako aj potreba a dopyt po takomto ihrisku sa stali jeho základnou myšlienkou.

Rekonštrukcia detského ihriska spolu s doplnením chýbajúcich detských komponentov – lavičiek, preliezačiek, hojdačiek a pieskoviska, ktoré autori projektu získali svojpomocnou výrobou, ale aj za pomoci miestnych podnikateľov, dobrovoľníkov a občianskych združení v obci znamenala pre obec opäť jeden krok vpred.

Zriadením detského ihriska pri Mš sa sprístupnil areál škôlky širšej verejnosti – deťom, ale aj ich rodičom. Obyvatelia Spišského Hrhova chcú aj prostredníctvom tohto projektu zmierniť i eliminovať napätie medzi majoritnou a minoritnou hrhovskou komunitou už u detí v mladom veku.

Tomáš Richtarčík, Spolok hrhovskej mládeže