Projekt RomaNet je vo finále

Tlačová správa, 3.9.2013: Pozývame Vás na záverečné podujatie, medzinárodný rómsky Festival Bodag spojený s konferenciou. Uskutoční sa v Maďarsku, v obci Szúcs (neďaleko kúpeľného mesta Eger) dňa 6.-7 septembra 2013.

Počas konferencie (piatok 6.9.2013) budú prezentované výsledky projektu RomaNet – Budovanie kapacít na báze spoločenstva a odznejú aj zaujímavé príspevky od hostí: Ing. Ján Hero – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Bc. Jarmila Vaňová – Rómske mediálne centrum, Irma Horváthová – ETP Slovensko a Ágnes Kóka – „Podaj mi ruku“, Tiszavasári, Maďarsko.

Na festivale (sobota 7.9.2013) sa predstaví rómska kuchyňa, rómska hudba a tance, uskutoční sa vzájomný futbalový zápas, módna prehliadka rómskej dizajnérky a po celý deň budú prebiehať umelecké aktivity pre deti. 

Hlavnými organizátormi festivalu a konferencie sú účastníci projektu RomaNet. Záverečná konferencia a festival sú vyvrcholením ročnej snahy menších organizácií získať skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, získavania zdrojov pre svoju činnosť a organizovania podujatí.

30 členov a dobrovoľníkov pracujúcich v 10 organizáciách na Slovensku a Maďarsku sa venuje problémom, ktoré sú dlhodobo prítomné v chudobných sociálne vylúčených komunitách. Počas roka absolvovali šesť školení, dva praktické workshopy a šesť cezhraničných výmen. Každá organizácia zároveň zorganizovala svoj projekt, ktorým prispela k riešeniu vopred definovaného problému vo svojej komunite. 

Jedným z hlavných cieľov ročnej podpory, ktorú menšie organizácie dostali od odborníkov, je práve pomôcť im nadobudnúť samostatnosť pri získavaní financií potrebných na činnosť svojich organizácií. Zároveň si účastníci mohli „odskúšať“ realizáciu svojho projektu v praxi, naučiť sa plánovať, vytvárať nové partnerstvá, komunikovať. Všetky organizácie sa snažili v rámci svojich projektov spolupracovať s miestnymi samosprávami, školami, terénnymi pracovníkmi a vo veľkej miere podporili participáciu svojich susedov, obyvateľov danej komunity. Táto aktivizácia miestnych komunít je jedným z najdôležitejších zámerov projektu RomaNet.

Projekt RomaNet koordinuje na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.

 Viac informácií poskytne projektová koordinátorka Lenka Czikková, czikkova@ke.etp.sk, 0917 179 635 

RomaNet je vo finále – tlačová správa vo formáte .doc 

Bodag festival a konferencia – pozvánka vo formáte .pdf

Bodag festival – program vo formáte .pdf