Riport z tlačovej besedy k Cene pre občiansku spoločnosť

Pred tlačovou besedou k udeleniu Ceny pre občiansku spoločnosť nebolo všetko jedno našim hosťom Ondrejovi Sámeĺovi a Milanovi Gašparovi. Dôvod: S novinármi nedebatujú každý deň a tréma funguje. „Čo máme povedať?“, „Čo ak sa zakokceme?“, prenasledovali ich obavy. Zbytočne. Na tlačovke boli skvelí.

Milan predstavil súčasný spôsob  bývania svojej rodiny: „Máme jednu neveľkú izbu, ktorá je obývačkou, spálňou, detskou izbou, kuchyňou aj kúpeľňou a vodu si nosíme. Máme tri deti … Chceme žiť ako ľudia, preto sme sa pustili do stavby domu….“

Na otázku redaktora TASR koľko vlastných prostriedkov vložil do svojho budúceho domu, Milan Gašpar rátal: 500 eur nasporil, presne toľko dostal z ETP ako prémiu za sporenie a z ETP získal aj mikropôžičku, ktorú začne splácať, keď bude dom hotový.

Milan sa chce do svojho nového domu nasťahovať v septembri budúceho roku, aby už v novom školskom roku mali jeho deti vhodné podmienky na učenie sa. S robotou sa ponáhľa, na stavbe je denne od včasného rána do večera, pomáhajú mu bratia i strýkovia.

Dá sa povedať, že sa projekt osvedčil?, bola ďalšia otázka tlačovej agentúry. Riaditeľka ETP Slávka Mačáková odpovedala výstižne: „Boli by sme radi, keby si túto prax  osvojili aj vládne orgány“. Milan Gašpar vychŕlil zo seba vďačnosť: „Tento projekt je super! Vďaka nemu pôjdeme bývať do väčšieho, čo by som si zo sociálnych dávok, ako nezamestnaný, v žiadnom prípade inak nemohol dovoliť“.

Nebol problém s napojením domov na inžinierske siete?, znela novinárska otázka.  Bol, ale sa vyriešil, pre prvých 6 domov v Rankovciach  sa vybudoval zdroj vody z daru Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Ondrej Sámeľ, ktorý stavebníkov od samého začiatku pri stavbe viedol, rozprával o tom, ako konkrétne postupovali pri práci a ako sa ľudia učili na vlastných chybách.

Je možné zahrnúť aj Spiš do projektu Budujeme nádej? Iste by projekt privítali aj v Moldave nad Bodvou…, reaguje zástupkyňa Slovenského syndikátu novinárov. Riaditeľka ETP Slávka Mačáková vysvetľuje: „Orientujeme sa predovšetkým tam, kde máme komunitné centrá. Pôsobili sme aj na Spiši a boli by sme radi, keby sme znovu pôsobili, komunikujeme v tej veci s ministerstvom. Je šanca, že aj Moldava vstúpi do projektu. Zatiaľ je situácia taká, že každý rok pribudne vedľa miesta, ktoré bolo určené na výstavbu, desať chatrčí… Podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku žije asi desať tisíc rodín v nevyhovujúcich podmienkach…“

Milan aj Ondrej po tlačovke už boli spokojní. Pochválili sa, s akou pýchou vstupovali v Bruseli a vo Viedni do lietadla, keď niesli zarámovanú Cenu pre občiansku spoločnosť.