Medzinárodný deň Rómov 2013

Krátke video zo stretnutí v komunitných centrách pri príležitosti Medzinárodneho dňa Rómov.