Prinášame zhrnutie príspevkov odborného seminára o sociálnom bývaní

Dňa 26.6.2013 sme v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizovali odborný seminár na tému sociálne bývanie. Ďakujeme zúčastneným zástupcom štátnej správy, samosprávy, neziskových a vzdelávacích inštitúcií za podnetné príspevky a inšpiráciu pre ďalšiu prácu.

Stručné zhrnutie v .pdf formáte