Prieskum sociálnych potrieb obyvateľov obce Nálepkovo

V rámci projektu predloženého na výzvu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL s názvom TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií (MVO) do sociálnej ekonomiky sa uskutočnil v Nálepkove, začiatkom septembra 2005 prieskum sociálnych potrieb obyvateľov obce.

Celú koncepciu prieskumu sociálnych potrieb vytvorila Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorá je partnerom OZ ETP Slovensko v tomto projekte. Prieskum realizovali všetci personálni poradcovia a koordinátori projektu.

Pri vypisovaní dotazníkov, ktoré boli súčasťou tohto prieskumu účastníci aj realizátori zažili veľa zaujímavých príhod. A toto je jedná z nich.

Jednou z anonymných respondentov oslovených organizátormi prieskumu bola staršia pani.

Pani privítala dvoch našich spolupracovníkov veľmi milo, s otázkou, či jej prišli vymaľovať byt a upratať ho. Spolupracovníci sa zasmiali a odpovedali, že veľmi radi by jej pomohli, ale pod podmienkou, že ona na oplátku pomôže im pri vyplňovaním dotazníka.

Pani rozhodila rukami, „…že vraj, čo od nej chceme, veď ona je už stará.“ A oni na to, „staršia, ale životom skúsená.“ A tak sa začal vypĺňať dotazník. Naša pani uviedla, že ju už nič tak veľmi netrápi, len keby jej susedia boli lepší a ohľaduplnejší voči starším ľuďom.

Nad otázkou z dotazníka, či sa niekedy s rodinou dostala do hmotnej núdze sa len usmiala a odpovedala: „Kto musí a chce, vyžije aj z mála.“ Pani sa rozhovorila o príhodách, ktoré zažila pri návštevách svojich priateľov v Domove dôchodcov v obci Nálepkovo, kde trávi často svoj voľný čas, čo ju veľmi napĺňa. Teší sa aj na skoré otvorenie rehabilitačného centra v obci. Ponúkané služby rehabilitačného centra jej pomôžu zlepšiť jej zdravotný stav.

A čo vaša domácnosť? Musíte šetriť? Opýtali sa naši spolupracovníci. „Ktorý dôchodca nemusí šetriť, napriek tomu mäsko si dáme.“ „Ovocie a zeleninku si vypestujeme aj sami a ešte sa aj podelíme s vnúčatkami. Nové šaty nám už netreba, veď nám stačia tie, čo máme.“

Zdenka Rabatinová

Komunitný sociálny klub, Nálepkovo