Prídu aj Peter a Lucia

Nie, nemáme na mysli pár zo známej Rollandovej novely, ale našich kamarátov a pomocníkov z Bratislavy, s ktorými sa iste spriatelí aj päťdesiatka našich detí – účastníkov  nášho prvého letného tábora TÁBOR 2016 SCHOPNÉ DETI – LETNÁ AKADÉMIA BEZ PREDSUDKOV, ktorý sa začne už o päť dní (v pondelok 1. augusta) vo Vyšných Ružbachoch. Stretnú sa na ňom naši vybraní mladí klienti zo všetkých troch komunitných centier.

Peter Nagy je mladý žurnalista, ktorý sa zapojil do Programu expertného dobrovoľníctva neziskovej organizácie LEAF a pomáha nám v oblasti marketingu a komunikácie. Lucia Rechtorovičová je jednou z tých, ktorí v LEAF stoja za myšlienkou tohto vynikajúceho programu. Jeho cieľom je aj rozvíjať mladých profesionálov cez dobrovoľnícke projekty a inšpirovať ich, aby menili svet okolo seba. A to sa bude diať aj počas nášho tábora.

Každý z piatich táborových dní má svoju nosnú tému. Pondelok ňou bude ZA PÄŤ DNÍ ŽURNALISTOM – príťažlivá mediálna hra, vďaka ktorej sa možno naozaj medzi našimi deťmi nájde budúci talentovaný novinár.

„Celý tábor bude zameraný na objavovanie a prebúdzanie skrytých schopností a talentov detí. Nie náhodou má v názve Schopné deti – slovné spojenie, s ktorým sa už blízkom čase budeme stretávať častejšie, aj na pripravovanej, rovnomennej webovej stránke,“ hovorí Peter Gomolák, vedúci tábora – letnej akadémie.

FOTO TABOR 2016 final.001