Prezentácia Komunita na ceste k prosperite

Prezentáciu predniesla Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko, na konferencii o komunitnej práci v marginalizovanhých rómskych komunitách. Spoločne ju zorganizovali organizácie Člověk v tíni Slovensko a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj 11. februára 2015.

Na stiahnutie TU