Premosťovanie komunít – prezentácia výsledkov projektu

Bratislava 7. apríla (RPA) – V Dome Európskej únie v Bratislave sa pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov koná dnes o 11.00 hod. záverečná konferencia s prezentáciou výsledkov projektu neziskovej organizácie ETP Slovensko Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informovala Slávka Mačáková, riaditeľka neziskovej organizácie ETP Slovensko.

Ako ďalej uviedla, témou konferencie je prezentovanie výsledkov projektu ETP Slovensko Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, ktorého cieľom bolo znížiť dlhodobú chudobu v 12 sociálne vylúčených spoločenstvách prostredníctvom komplexného poskytovania služieb a vzdelávania prístupom „od kolísky po hrob“. Do 19-mesačného projektu boli zapojene mestá a obce, kde prevažnú časť tvoria Rómovia. V dvanástich komunitných centrách – v Moldave nad Bodvou, v Sabinove, Spišskom Podhradí, v Starej Ľubovni, v obciach Hodejov, Jesenské, Kokava nad Rimavicou, Nálepkovo, Ostrovany, Rudňany, Šimonovce a Veľký Blh – ETP Slovensko poskytovalo komplexné integrované služby v štyroch oblastiach: zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a zdravie. Obyvateľom rómskych komunít tak vytváralo príležitosti na integráciu. Projekt vytváral pomyselné mosty medzi odborníkmi a komunitami, napomáhal rozvíjať ľudský, sociálny a ekonomický kapitál obyvateľov znevýhodnených chudobných regiónov Slovenska.

Konferenciu otvorí Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. S príspevkom na tému Sociálne bývanie vystúpia Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a Slavomír Kutáš z ETP Slovensko. O zákone o sociálne vylúčených spoločenstvách bude informovať Martin Vavrinčík, riaditeľ odboru pre sociálne vylúčené spoločenstvá Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O podpore mimovládnych organizácií v rámci Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a Finančného mechanizmu EHP (FM EHP) v prioritnej oblasti rozvoj ľudských zdrojov bude príspevok Trine Skymoen, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku, a Martiny Szabóovej, riaditeľky odboru FM EHP a NFM z Úradu vlády SR.

Na konferencii odprezentujú výsledky svojich projektov a aktivít aj neziskové organizácie Člověk v tísni – pobočka Slovensko, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu – ACEC a Občianske združenie PRO DONUM. V rámci konferencie prítomní uvidia aj dojemné vystúpenie rómskeho Divadla z chatrče z Moldavy nad Bodvou nazvané Kúsok z môjho života a o16.30 h sa bude konať vernisáž výstavy fotografií mladých rómskych fotografov za účasti samotných autorov fotografií.

Oslavy Medzinárodného dňa Rómov budú pokračovať od 19.00 hod. vo Vinotéke Régius v Bratislave. Na oslavách vystúpi opäť so svojím divadelným predstavením Divadlo z chatrče a rómska hudobná skupina Kokavakere Lavutára pod vedením Vladimíra Sendreia.

Projekt Od kolísky po hrob – Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku spolufinancovali Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky vo výške 920 390 eur.

zdroj RPA