Prestavba komunitného centra

Priestory komunitného centra v Jesenskom boli na začiatku projektu v nevyhovujúcom stave pre aktivity naplánované pre našich klientov. Priestory by mohli slúžiť ako ateliér mladých výtvarníkov alebo sklad použitého náradia, ale určite neboli vhodné pre stretnutia detí, mládeže a žien. Práve z tohto dôvodu sa náš pán starosta Gabriel Mihályi a Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko v Košiciach stretli a hovorili o tom, čo môžu spoločne urobiť pre naše komunitné centrum. Našli sme dvoch šikovných murárov, Karla a Františka Trifontyových. Na ich prácu dozeral a pomáhal im Marek Isak, lektor kurzov Zlepši si zručnosti. Čím viac napredovali v práci, tým viac sme sa tešili na nové priestory centra, ktoré sa nám stali druhým domovom. Sme veľmi vďační každému, kto sa pričinil o to, že deti sa tešia na každý deň, ktorý strávia s nami v takom útulnom a láskyplnom prostredí.