Prepletený svet

Deti v komunitnom centre v Rankovciach riešili malý projekt Ako sme cez online mentoring Schopné deti preplietli svet.