Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku – Správa o činnosti Komunitného Centra Jesenské

Našu prácu na projekte „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ sme začali dňa 1. októbra 2009 pod záštitou občianskeho združenia ETP Slovensko v spolupráci s miestnou samosprávou pod vedením pána starostu Gabriela Mihályiho.

Začiatky boli ťažké, lebo najprv sme si museli získať dôveru našich klientov, Rómov.

Klienti si postupne zvykali na to, že my ako komunitní sociálni pracovníci sme ľudia, s ktorými môžu počítať a sú im ochotný pomôcť. V našej obci žijú tri rôzne komunity.

Na predškolskú prípravu k nám chodia deti už od troch rokov. Na naše prekvapenie nás rodičia požiadali, či by deti mohli chodiť na predškolskú prípravu častejšie, nielen dvakrát do týždňa. Tak sme im vyhoveli a deti navštevujú predškolskú prípravu štyrikrát do týždňa s radosťou. Tri deti nám nastupujú do školy do prvého ročníka, testy zvládli bez problémov. Ponúkli sme rodičom pomoc s doučovaním detí, ak budú mať dajaký problém s učením.

Na tréning Križovatky nám najprv začali chodiť mladí Rómovia, ale potom sa pridala aj staršia generácia.

Mladé mamičky je aktivita, s ktorou od začiatku nemáme problém. Veľmi veľa mladých tu našlo odpovede na ich nezodpovedané otázky.

Aktivita Finančné vzdelávanie nie je taká úspešná ako ostatné aktivity. Vedeli sme pomôcť približne 10 ľudom, ktorí si našli prácu alebo brigádu.

V našom Komunitnom centre fungujú štyri mimoškolské aktivity: športový krúžok, ktorý navštevuje 20 detí, tanečný, kde je 33 detí, počítačový, kde je mladšia aj staršia generácia spolu 10 ľudí, lebo sme dostali do daru len jeden počítač, krúžok šitia, ktorý navštevuje 8 žien. Predtým sme mali hudobný krúžok, ale pani Szitaiová si nedokázala zadeliť čas, keďže má malé dieťa a popritom pracuje. Ona bola jediná, ktorá prestala pracovať v projekte.

Naša spolupráca s rodinami sa zlepšila vďaka mentorom, ktorí pomáhajú pri riešení ich problémov.

Prácu začal aj protidrogový klub do ktorého mladí ľudia radi chodia, mali sme tu klientov od 10 do 28 rokov, ktorí už mali s drogami skúsenosti v minulosti. Tí, ktorí prestali sa snažia odhovoriť tých mladších, aby to nerobili.

Spolupracujeme s políciou, detskou lekárkou, detským domovom, so základnými školami a starostom. Sme hrdí na mnoho vecí, ale rozhodli sme sa vymenovať len pre zopár, o ktorých si myslíme, že je majú najväčší úspech. Traja chlapci zo športového krúžku odchádzajú do obecného futbalového klubu. Hrdí sme aj na to, že naši klienti nás berú ako súčasť ich rodiny, s dôverou sa na nás obrátia, ak majú problémy.