Pred galavečerom

Tento týžden sa účastníci druhošancového vzdelávania aj schopné deti z Podsadku stretli v komunitnom centre a nacvičovali divadielko na tému rodina. Pred Vianocami chceme usporiadať galavečer, kde ho zahrajú. Vystúpia aj deti zo školského klubu a program obohatí aj SSOŠ Kežmarok, ktorá má v Podsadku elokované pracovisko.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo