Predškoláci nastúpili do základnej školy v Moldave nad Bodvou

Dňa 30.7.2010 v našom komunitnom centre úspešne skončilo predškolskú prípravu 17 detičiek, ktoré 3.9.2010 nastúpili do 1 ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Bola som na nich veľmi hrdá, lebo som neverila, že deti z našej osady, ktoré neovládajú iný jazyk len rómsky, sa naučia niečo nové. S tým, čo sa naučili v komunitnom centre neobohacovali len nás, pracovníkov komunitného centra, ale aj svojich rodičov a súčasných učiteľov. Pani učiteľky z nich boli milo prekvapené. Pre naše deti z osady je predškolská príprava nevyhnutná, dôkazom toho je aj to, čo dokázali za prvé týždne v škole. Už to, že vedeli povedať svoje mená, bolo pokrokom (lebo, kým sa nenaučili ako sa volajú, používali len svoje prezývky). Teraz už dokonca poznajú farby, geometrické tvary, vedia komunikovať s pani učiteľkou, preto si myslím, že je to pre nás veľký úspech. Žiadne z detí, ktoré navštevovali predškolskú prípravu nebolo zaradené do špeciálnej školy.

komunitna pracovníčka Irma Horváthová