Prečo si myslíme, že Vaše 2% z dane využijeme rozumne?

V osadách a chudobných komunitách žijú ľudia, ktorí sami alebo s pomocou odborníkov dokázali, že vedia vziať svoju budúcnosť pevne do rúk a popasovať sa s nepriazňou osudu. Mnohí z nich majú na deň menej peňazí, ako je cena šálky kávy alebo fľaše vody. Aj napriek tomu našli vnútornú motiváciu, prekonali počiatočné ťažkosti a dnes sú vzorom pre ostatných ľudí v osadách.

Pomôžte nám svojimi 2% z dane, aby sme aj naďalej mohli pomáhať týmto ľuďom. Potrebujú iba príležitosť, pomoc a podporu. ETP Slovensko má viac ako 12 ročné skúsenosti s prácou vo vylúčených komunitách. Vašu dôveru si vážime a vopred za ňu ďakujeme.

Prečo si myslíme, že s Vašimi 2% z dane naložíme rozumne?

Naši predškoláci
Po roku pravidelného vzdelávania sa v predškolských kluboch v našich 12 komunitných centrách nebolo ani jedno zo 140 rómskych detí, ktoré nastupovali do prvej triedy základnej školy zaradené do špeciálnej školy.

Naši mentori
Vyškolili sme 72 ľudí, ktorí sa stali mentormi tínedžerov pochádzajúcich zväčša zo sociálne slabých rodín a pomáhajú im nielen so školskými úlohami, ale rozprávajú sa o plánoch do budúcnosti, vedú rozhovory o rodine, o problémoch, idú spolu do kina alebo za kultúrou.

Naši dospelí
Uskutočnili sme stovky školení pre dospelých: starostlivosť o domácnosť, rodinný rozpočet, výchova a opatera detí, osobnostný rozvoj, plánovanie, zveľaďovanie domácnosti a bývania, predchádzanie závislostiam a patologickým formám správania, učili sme sa aj o kultúre a histórii Rómov.

Bývanie
V Moldave nad Bodvou sme v roku 2009 postavili 12 nových bytov, v Hodejove v roku 2010 8 bytov nižšieho štandardu, ktoré si nájomníci svojpomocne dokončili, čím sa z nich stali byty bežného štandardu. V roku 2011 si štyri rodiny osadníkov z osady Budulovská v Moldave, ktoré prišli o bývanie pri požiari, postavili za štyri mesiace 4 nové domčeky, pričom náklady na jeden domček neprevýšili 4000 EUR. Prispela k tomu hlavne výrazná účasť (finančná aj pracovná) budúcich vlastníkov a podpora mesta Moldava nad Bodvou.

Mikropôžičky a sporiaci program
Viac ako 1000 rodín si zlepšilo svoje bývanie pomocou týchto našich programov. V sporiacom programe ich motivuje bonus vo výške nasporenej sumy a v mikropôžičkovom bezúročná pôžička. Oba programy sú podmienené pravidelnosťou splátok, disciplínou v splácaní a použitím na vopred naplánovaný účel, o ktorom sa naši klienti rozhodnú na začiatku sporenia. Klienti absolvujú aj školenia finančnej gramotnosti, ktoré im pomáha vyhnúť sa úžere.

Kultúra
V knihe Andal O Dživipen  si môžete prečítať množstvo inšpiratívnych príbehov z osád. Môžete sa prísť pozrieť na predstavenie Divadla z chatrče, alebo na tanečné vystúpenia súborov z komunitných centier. S našimi deťmi pracujú uznávaní umelci zo zahraničia a zo Slovenska a vystupujú na prestížnych podujatiach.

Ako na to?

Zamestnanci, ktorí do 15. 2. 2013 požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania zaplatených preddavkov na daň doručia potvrdenie o zaplatenej dani, ktoré vystaví zamestnávateľ, spolu s vyplneným vyhlásením do 30.4.2013 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Vyhlásenie nájdete tu: http://rozhodni.sk/institution/obcianske-zdruzenie-etp-slovensko-centrum-pre-udrzatelny-rozvoj/

31. 3. 2013 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (v prípade dobrovoľníkov 3 %) z dane v prospech prijímateľa.

Je to tiež posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby. Aj v tomto prípade sa v rámci daňového priznania poukazujú 2 % (prípadne 1,5 %) z dane.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Erika Bačová, ETP Slovensko, 055/72 888 56, 0917179639, bacova@ke.etp.sk