Prečo? Kedy? Kde? Výsledok?

Prezentáciu predniesla zástupkyňa riaditeľky ETP Slovensko Michaela Csalová na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave 10. novembra 2016.

miska