Prečo, čo a ako

Druhým dňom pokračuje v Budapešti pracovné stretnutie projektu RARE, na ktorom participuje aj ETP Slovensko.

Nadnárodný program Dunaj (DTP) podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v podunajskej oblasti prostredníctvom integrácie politík vo vybraných oblastiach.

Hlavnými témami dnešného dňa sú prezentácia projektu (prečo vznikol, čo a ako sa bude v rámci neho realizovať), ďalej projektový manažment a pravidlá a procedúry.