Pre každého niečo

Aj uplynulý týždeň bol v komunitnom centre vo Veľkej Ide tvorivý a deti usilovne pracovali  na vianočných ozdôbkach, ktoré ponúkneme na Košických Vianociach.

Nezabudli sme ani na starčekov a obdarovali sme ich posteľnými obliečkami a teplými paplónmi.

Keď deti dostali chuť na tanec, zorganizovali sme diskotéku, na ktorej sa pobavili naše schopné deti, druhošancoví študenti aj deti z FIE klubu.