Pravda o Luníku IX – z prvej ruky!

Utorková návšteva Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach úspešne odštartovala sériu workshopov na stredných školách. Štyria mladí z Luníka IX nabrali odvahu postaviť sa pred svojich rovesníkov a priblížiť im život na tomto médiami často negatívne prezentovanom sídlisku, ktorý je ich domovom. Študenti tak mali možnosť preveriť si svoje poznatky o rómskej kultúre a Luníku IX v kvíze, oboznámili sa s fungovaním bežného dňa na tomto sídlisku a vypočuli si pútavé príbehy zo života chlapcov. Počas prezentácie panovala mimoriadne uvoľnená a príjemná atmosféra, v ktorej okrem iného prebiehala aj diskusia nielen o tom, ako sa žije na Luníku IX. Chalani svojim rovesníkom porozprávali, aké plány majú do budúcna a predstavili im kapelu Romano hangos, v ktorej hrajú.

Nechýbalo ani záverečné vystúpenie, počas ktorého členovia tejto skupiny predviedli svoj nesmierny talent. V triede sa rozliehal zvuk gitary a cajonu, ktorý sprevádzal prenikavé hlasy mladých spevákov. Hudobne naladené publikum sa tak na chvíľu ocitlo na koncerte kapely, s ktorou malo možnosť zaspievať si. ,,Bolo to super. Dozvedela som sa nové a naozaj zaujímavé informácie. Chlapci spievali a hrali ako draci. P.S. Dúfam, že raz budú mať niekde koncert,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok.

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX – kapitola 3 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.