Pracovné stretnutie k téme svojpomocnej výstavby rodinných domov v marginalizovaných rómskych komunitách

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Friedrich Ebert Stifting, zastúpenie v SR a UNDP – GEF Vás pozývajú na pracovné stretnutie k téme svojpomocnej výstavby rodinných domov v marginalizovaných rómskych komunitách.

Na podujatí, ktoré sa bude konať dňa 19.11.2013 v Bratislave v konferenčnej miestnosti na prvom poschodí v priestoroch UNDP, Grosslingova 35, Bratislava odprezentujeme odbornej verejnosti  výstupy projektu svojpomocnej výstavby šiestich rodinných domov v Rankovciach.

Na stretnutí by sme spoločne s Vami radi prediskutovali možnosti širšieho uplatnenia a podpory tohto modelu bývania pre sociálne vylúčených obyvateľov z verejných zdrojov.

Zároveň Vás ETP a majitelia nových domov pozývajú na návštevu do novopostavených rodinných domov v Rankovciach, ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2013 v dopoludňajších hodinách.

Podrobnejšie informácie o programe Vám zašleme v najbližšom čase.