Práca šľachtí

Košický samosprávny kraj, kde sme usporiadali dnes workshop Osvedčené nástroje pracovnej integrácie, na svojej stránke aktuálne uverejnil referát, v ktorom venuje nášmu podujatiu pozornosť.  Všíma si najmä vystúpenie Imricha Fülöpa, vedúceho Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Košického samosprávneho kraja a Jána Pitucha, riaditeľa Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej v Košiciach.