Práca s rodičmi

Posledná supervízia pod vedením Ivy Grejtákovej a Andreja Gliganiča z OZ Člověk v tísni v rámci Programu práce s rodičmi sa niesla v duchu hodnotenia toho, čo sme sa naučili od novembra 2014. Program sme rozbehli projektom Kluby matiek a budeme ho realizovať priebežne. Dosiaľ sme sa naučili, ako s rodičmi v sociálne vylúčených komunitách správne pracovať, ako definovať ich potreby, ako ich motivovať pre účasť na programe a tiež akým rizikám treba pri tejto práci čeliť. Pochopili sme význam vlastných zdrojov komunity, dôležitosť lokálnej aktívnej skupiny v komunite a významnosť mimo – komunitného sieťovania. Účastníci sa zhodli, že program ich obohatil a veria, že získané poznatky im pomôžu v ešte kvalitnejšej spolupráci s rodičmi.