Právne poradenstvo

Dňa 13.3.2008 bolo v KC Ražňany vykonané právne poradenstvo v rámci projektu RHAP, ktorého sa zúčastnilo 7 dôchodcov a 6 klienti z projektu EQUAL. Cieľom tejto prednášky, ktorú vykonal Mgr. Potoček z ETP Slovensko, bolo poskytnutie právnych informácií, ktoré môžu dôchodcovia využiť v bežnom živote a v danej situácii. Vo svojom poradenstve sa zameral najme na problémy, ktoré sa vyskytujú pri dedičskom konaní. Naši dôchodcovia mali o túto prednášku veľký záujem, pretože hlavne oni už na svojom sklonku života rozmýšľajú, akoby svoj skromný majetok zanechali svojím deťom. Chcú sa vyvarovať toho, aby sa ich deti súdili, alebo aby medzi nimi nedochádzalo ku svárom.

Klienti sa po uvedenej prednáške zaujímali o nový termín prednášky s právnikom. Myslíme si, že sa nám všetkým táto prednáška vydarila.