Pozývame Vás do komunitného centra v Ostrovanoch

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Vás pozývame do Komunitného centra v Ostrovanoch 8.4.2013 od 9:00 do 17:30 hod.

Program:

  • súťaže pre deti predškolského veku s rodičmi
  • súťaže pre deti školského veku (minifutbal, stolný tenis)
  • súťaže pre dospelých (minifutbal, stolný tenis a iné)

o 16.30 výstava maliarskych prác Môj Spiš v ZŠ Šarišské Michaľany