Pozvánka na otvorenie Remeselnej dielne

Vážená pani, vážený pán,

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie

Remeselnej dielne

v priestoroch Komunitného centra v Starej Ľubovni (Podsadku)

3. októbra 2012 od 13,00 do 14,00 hod.

Remeselná dielňa vzniká ako súčasť projektu Komunita na ceste k prosperite a jej zámerom je rozvíjať pracovné zručnosti, praktický fortieľ, tvorivosť a estetické cítenie detí a mládeže prostredníctvom  produkcie drobných úžitkových a dekoratívnych predmetov do domácností a tradičných umeleckých a úžitkových predmetov a výrobkov.

Trojročný projekt Komunita na ceste k prosperite je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Finančné prostriedky na vybavenie Remeselnej dielne poskytol Humanitárny program Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní na Slovensku.