Pozreli si urbanistickú štúdiu

Na pravidelnom stretnutí klientov zapojených do programu Budujeme nádej na Luníku IX prezentovali zástupcovia útvaru hlavného architekta mesta Košice Urbanistickú štúdiu Luník IX. Na stretnutie prišli aj zástupcovia sociálneho odboru mesta, mestskej polície a starosta „Deviatky“.

Klienti sa zaujímali o dostupnosť inžinierskych sietí k pozemkom, proces schvaľovania stavebných povolení a hlavne v akom období sa predpokladá začiatok výstavby.