Poznáme žltú a červenú

Naši predškoláci v komunitnom centre v Starej Ľubovni sa snažia a veľmi ich baví maľovanie a hra s legom. Poznáme farby žltú a červenú. A nové riekanky. Obľúbené sú  Jeden kováč koňa kuje… a Pláva kačka po jazere…