Pozdrav jari

Slnečné lúče premenili naše dievčatká z Rankoviec na púpavové princezné.