Povedali o Music4Rom

Medzinárodný projekt Music4Rom, na ktorom sa podieľa sedem krajín a na Slovensku ho realizuje ETP, nadchol všetkých, ktorí sa doň zapojili. Projekt významne prispieva k mapovaniu a šíreniu rómskej hudobnej kultúry. Zvlášť dôležité je, že mladí ľudia si prostredníctvom neho rozširujú rozhľad, v umení nachádzajú cestu sebavyjadrenia, získavajú vedomie sebahodnoty či umeleckú skúsenosť.

Prinášame niekoľko zaujímavých pohľadov na projekt:

Monika Beňová, tútorka hudobného krúžku, Komunitné centrum Rankovce:

Členovia nášho krúžku sa v projekte stretli so svojimi trochu staršími rovesníkmi, študentmi konzervatória, sledovali ich pri umeleckých výkonoch, rozprávali sa i spriatelili. Možno ich hudba navždy osloví a budú ju chcieť študovať. To môže byť motivácia, aby sa usilovali úspešne ukončiť deviaty ročník základnej školy.

Peter Gomolák, vedúci komunitného centra, Komunitné centrum Stará Ľubovňa:

Každý jeden z nás nadobudol širší rozhľad o rómskej kultúre a čo je dôležitejšie, vytvorili sa krásne vzťahy priateľstva. Projekt načrel do nepoznaného a môže byť v budúcnosti veľmi nápomocný pri začlenení našich mladých klientov, o čo nám v podstate ide.

Peter Gomolák, vedúci komunitného centra, Komunitné centrum Stará Ľubovňa:

Už po krátkom čase vidno, že študentov, ktorí pracovali s našou mládežou na workshopoch, vnímajú inak aj ich učitelia, kladú na nich vyššie nároky, čo zaiste prispieva k osobnostnému rastu študentov.

Lukáš Bužo, asistent vedúceho komunitného centra, Komunitné centrum Stará Ľubovňa:

Všetko nové, čo sa v rómskych komunitách deje, sa rýchlo rozšíri, hlavne keď to súvisí s rómskou kultúrou. Tento projekt veľmi pomohol komunite, aby začala vidieť dôležitý moment – že aj cez talent sa možno integrovať.

Jakub Krajňák, študent Konzervatória na Exnárovej v Košiciach:

Master Class v Paríži mi dal veľa hlavne v tom, ako podať hudbu s emóciami, lebo hudba je o emóciách. Na workshopoch v Rankovciach a Starej Ľubovni to bolo zaujímavé, niečo sme ukázali my im, niečo oni nám.

Herečka, členka dobrovoľníckeho tímu DAT v Rankovciach:

Bolo úžasné participovať na tomto projekte. Som šťastná, že som mohla byť jeho súčasťou.

Herečka, členka dobrovoľníckeho tímu DAT v Rankovciach:

Je to vynikajúci spôsob ako pracovať s deťmi aj pri jazykovej bariére. Fascinovalo ma, s akou energiou a entuziazmom deti interpretujú rómsku hudbu a kultúru. Príprava hudobných inštrumentov z recyklovaných materiálov sa stala nezabudnuteľným, spoločným zážitkom.