Poučné rady právnika klienti pravidelne využívajú

V mesiaci jún sa v komunitnom centre Ostrovany uskutočnila prednáška týkajúca sa právneho poradenstva v rámci projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“. Tejto prednášky sa zúčastnili klienti, ktorí potrebovali rady v oblasti prepisu majetku po rodičoch. Právne poradenstvo vykonal JUDr. Stašák z ETP Slovensko, ktorý našim klientom poskytol potrebné právne informácie. Zároveň klientom pomohol pri spracovaní návrhu na kúpno-predajnú a darovaciu zmluvu a zápis do katastra, kde si tieto žiadosti podajú klienti už sami. Vo svojom poradenstve sa zameral aj na exekučné prípady z dôvodu dlhu klientov za kupónové knižky. Pán Stašák im vysvetlil, že postup exekútora je správny a dlh si musia vyrovnať. Klienti boli veľmi vďační za rady právnika.

KC Ostrovany KSP Trišč Marián