Postupná obnova lokality

Prezentácia Kataríny Smatanovej z Fakulty architektúry STU v Bratislave, expertky Spoločného programu bývania, na otvorení programu  9.9.2015 v Herľanoch: Asistencia bývania v obciach s koncentráciou chudoby – nová výstavba a postupná obnova lokality

Spolocny program byvania 034