Posledný turnaj pred novým začiatkom

Tesne pred odchodom do krajiny presídlenia si somálski chlapci z presídľovacieho tranzitu Záchytného tábora Migračného úradu MV SR zahrali na Slovensku svoj posledný zápas. Turnaj pod názvom The Friendship Cup, teda Pohár priateľstva, organizovala nezisková organizácia ETP Slovensko pod záštitou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý v Humennom spolufinancuje projekt s názvom Evakuačné tranzitné centrum (ETC).

Čítajte viac v Podvihorlatských novinách na strane 8.