Posledný deň s mentorom

Náš milý a už bývalý kolega, do konca júla vedúci komunitného centra v Rankovciach Mirón Duda, sa s dvojicou svojich chránencov Mentorského programu Patrikom Turtákom a Tomášom Hadom mimoriadne pekne rozlúčil. Pripravil pre nich takýto program:

  • o 10. hod odchod z Rankoviec autom do Košíc,
  • v Košiciach prechádzka mestom, návšteva obchodného domu Dargov, peši na stanicu,
  • cesta vlakom do Prešova,
  • v Prešove prehliadka mesta bicyklom, kúpanie na  Delni (zábava, šmýkačka, tobogán)
  • spoločná večera u mentora (červený melón ako dezert),
  • opäť cesta vlakom do Košíc
  • nocovanie v komunitnom centre v neďalekej Veľkej Ide.
  • Okrem pekných spoločných zážitkov všade mali príležitosť veľa a veľa sa rozprávať.
  • Ďalší deň zavčas rána o 3.30 chlapcov prebral koordinátor projektu Romano drom, ktorý ich spolu s ďalšími účastníkmi Medzinárodnej letnej školy zaviezol do Čiech na dvojtýždňový tábor s Idou Kelarovou, kde sa stretáva spevácky zbor mladých rómskych speváčikov Čhavorenge a okrem bohatého programu ich čakajú koncerty s Českou filharmóniou.