Pokroky našich detí

V mesiaci september 2010 v komunitnom centre naďalej prebiehali aktivity pre deti i dospelých. Niekoľko detí z predškolskej prípravy nastúpilo do prvého ročníka základnej školy a nahradili ich tri nové deti, ktoré sa zapísali na kurz predškolskej prípravy.V súčasnosti naše komunitné centrum navštevuje deväť predškolákov a je veľmi zaujímavé sledovať ich pokroky v maľovaní, počítaní ako aj v učení básničiek a hier. Na tvorivých dielňach sa deti učia nové techniky vyšívania a okrem toho aj štrikujú. Do kurzu tvorivých dielní sa zapojila aj jedna stará mama, ktorá sa učí šiť na stroji. Na tanečnom krúžku nacvičujú deti novú choreografiu, tentoraz ich zaujali latinsko-americké tance, s ktorými sa chystajú vystúpiť na Vianočnom programe. V tomto mesiaci ukončilo finančné vzdelávanie ďalších osem klientov.