Pôjdu rodičia maturovať?

Motivovať rodičov k štúdiu sa rozhodla naša kolegyňa Monika Sinu Matijová, ktorá má v ETP na starosti prácu s rómskou rodinou. Na Súkromnej sociálnej a pedagogickej akadémii na Požiarnickej v Košiciach zorganizovala stretnutie rodičov detí, ktoré navštevujú naše komunitné centrá v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a vo Veľkej Ide. Čas pre rodičov si našla aj riaditeľka školy Mgr. Irena Adamová a vysvetlila im podmienky štúdia a možnosti kariérneho rastu, ak majú maturitu. Debatovala s nimi o tom, aké je dôležité šíriť vzdelanie v rómskych komunitách.