Podpora štrajku učiteľov

„… Základné školy nie sú pripravené vzdelávať žiaka z iného sociokultúrneho prostredia…„, hovorí dlhoročná vynikajúca učiteľka Zuzana Révészová vo svojom videu na podporu štrajku učiteľov na stránke jablko.sk.

Pokračuje: „… Mať rómske ho prváka, to je čosi úžasné. To je tabula rasa…“  Zuzana Révészová pôsobí ako supervízorka školských klubov ETP Krížom-krážom. Je učiteľkou na Špeciálnej základnej škole Odborárska 2 v Košiciach, ktorá sa zapája do štrajku symbolicky.